יום רביעי, 8 במרץ 2017

נועם קוריס: עו"ד נועם קוריס - מעורבות משרד עו"ד נ. קוריס ושות'...

נועם קוריס: עו"ד נועם קוריס - מעורבות משרד עו"ד נ. קוריס ושות'...: עו"ד נועם קוריס - מעורבות משרד עו"ד נ. קוריס ושות' בקהילה... עו"ד נועם קוריס- תודה לעמותת קו לחיים המסיי...


עו"ד נועם קוריס כותב על המהפכה בדיני חדלות פרעון

עו"ד נועם קוריס כותב על המהפכה בדיני חדלות פרעון

מ' מהנדס במקצועו חלה בשנת 2001 במחלת הפרקינסון עובדה שהובילו לקריסתו הכלכלית, כמו גם לפירוק משפחתו. עד להתפרצות מחלתו היה מ' מהנדס פעיל וחבר מועצת הנהלה במספר גופים מובילים, לאור המחלה שפרצה נכנס מ' לתסבוכת