יום שבת, 16 באוקטובר 2010

רשימת עורכי דין

עורכי דין - "אתיקה מקצועית" - - הפצה של רשימת עורכי דין

מס' ההחלטה:
את 58/02
העובדות:
התאחדות המלאכה והתעשיה בישראל רוצה להקים ולהפיץ חינם בין חבריה רשימת עורכי דין שיתנו שירותים משפטיים לחברי האגודה ובני משפחותיהם. ההתאחדות מעוניינת לפנות לעורכי דין שיציעו את עצמם כנותני שירות. ההצעות יכילו את פרטי המשרד, רקע ותחומי התמחות. ההתאחדות לא תשלם תמורה לעורכי הדין ולא תקבל תמורה מהחברים או מעורכי הדין החברים.

הקשר יהיה ישירות בין החבר לעורך הדין בהתאם למה שיוסכם ביניהם. ההתאחדות לא תקבל שרות משפטי מעורכי הדין שברשימה.

השאילתא:
האם קיימת מניעה אתית ליצור את הרשימה?

ההחלטה:
אין מניעה להקים רשימת עורכי דין אשר יוצעו כנותני שירותים משפטיים, בהתאם לתחומי עיסוקם, לחברי ההתאחדות.

הנתונים שניתן לפרסם ברשימה הינם הנתונים בהתאם לכללי הפרסומת החדשים, כללי לשכת עורכי הדין פרסומת התשס"א - 2001. לכן, עורכי דין אינם רשאים לפרסם או לגרום לפרסום תעריפים משפטיים, בין בעצמם ובין באמצעות האחרים. (החלטה מספר את 58/02)

הערת העורכת:
יצירה והפצה של רשימות עורכי דין כמוצע לעיל כפופה לכלל 11ב לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו - 1986 לפיו:
א. עורך דין לא ייתן שירות משפטי ללקוח, שהפנה אליו גוף – שאינו עורך דין, שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין – הפועל למטרת רווח ולמטרה זו מפרסם ברבים מתן שירותים משפטיים.
ב. עורך דין המועסק על ידי מי שאינו עורך דין, שותפות של עורכי דין או חברת עורכי דין (להלן – המעסיק) לא ייתן שירות משפטי למי שאינו מעסיקו אם המעסיק פועל למטרת רווח וגובה תמורה בעד אותו שירות משפטי.
ג. הועד המרכזי, בהתייעצות עם ועד מחוז, רשאי להתיר, מטעמים מיוחדים שבטובת הציבור, חריגה מהוראות אלה, בתנאים ולתקופה שיקבע.

במקרה שנדון לעיל, אין הפרה של כלל 11ב(א) שכן ההתאחדות פועלת ללא כוונת רווח ותחום עיסוקה העיקרי אינו קשור למתן שירותים משפטיים אלא מכלול שירותים לחברי ההתאחדות.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה